Храм огня777
Ветренный вечер.
Дрогнули ветви огня.
Птица вспорхнула